Protipožární nátěry

protipožární nátěr PLAMOSTOP AIThON PV 33   -na dřevo

Plamostop D – AITHON PV 33 je nehořlavý, intumescentní, transparentní nátěr na vodní bázi určený pro ochranu a zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí. Dřevěné stěny a stropy chrání na požární odolnost R 15, R 30 a R 45. Dřevěné sloupy a nosníky chrání na požární odolnost R 15, R 30, R 45 a R 60. Tloušťka nátěru je od 300 g/m2 do 1050 g/m2. V podmínkách požáru vytváří svým rozkladem na povrchu konstrukce silnou nehořlavou tepelně izolační pěnu, která způsobuje časovou prodlevu v nárůstu vnitřní teploty od účinků ohně a sálavého tepla.

protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 aithon a90h na ocel -

Vypěňovací vodou ředitelný nátěr určený k ochraně ocelových konstrukcí otevřených I, H, profilů a uzavřených kruhových a hranatých profilů v rozsahu požární odolnosti R 15 – 120 minut, faktoru A/V 60 – 434 m-1, v rozmezí kritických teplot OK 350 – 750 °C

info:    www.izostav.cz

firma J.Milý je proškolená a je  vlastníkem  osvědčení o aplikaci protipožárních nátěrů  Plamostop

Copyright © 2013. All Rights Reserved.