Protipožární nátěry

protipožární nátěr FLAMGARD

Zpěnitelný protipožární nátěr na ochranu dřevěných konstrukcí v interiéru. Přípravek působením ohně nebo sálavého tepla vytváří na povrchu silnou, nehořlavou, tepelně izolující vrstvu, která způsobí určitou časovou prodlevu spolehlivě chránící materiál.

Použití: Flamgard je určen pro navýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí o 15 - 20 minut nebo zatřídění materiálu do třídy hořlavosti B.

Složení: Šedobílá suspenze, ředitelná vodou na bázi amonných fosfátů s přídavkem zpěňujících přísad, retardérů hoření a polymerů. Přípravek lze barevně tónovat dle vzorníku RAL

Životnost nátěru: Dle zkoušek akreditované zkušebny VVÚD Březnice minimálně 12 let.

Flamgard Transparent-

Dvousložkový zpěnitelný protipožární nátěr na ochranu dřevěných konstrukcí v interiéru. Působením ohně nebo sálavého tepla vytváří na povrchu silnou, nehořlavou, tepelně izolující vrstvu, která způsobí určitou časovou prodlevu spolehlivě chránící materiál.

Použití: Flamgard Transparent je dle vzhledu (zanechává původní kresbu dřeva - je transparentní) určen k ochraně dřevěných prvků, které tvoří součást interiéru. Zvyšuje požární odolnost dřeva o 11 minut a při nátěru 500 g/m2 materiál lze zařadit do třídy hořlavosti B

info:    www.stachema.cz

 

protipožární nátěr PLAMOSTOP D

Zvýšení odolnosti až o 16minut.

Protipožární transparentní vypěňovací nátěr pro zvýšení třídy hořlavosti na stupeň B, snížení indexu šíření plamene po konstrukci a zvýšení požární odolnosti dřevěných nosných konstrukcí.

Protipožární nátěr PLAMOSTOP D je vypěňovací, zcela transparentní, protipožární ochranný nátěr určený na dřevěné konstrukce s předepsanou požární odolností, snížení hořlavosti dřeva a omezení šíření plamene po povrchu. Nátěrem lze dosáhnout vysoké transparentnosti s kvalitou užitnou pro nábytkářské účely.

Technické údaje:

  • Objemová hmotnost: 1350 g/l
  • Rozpustnost při 20 °C: ve vodě 100%, v tucích nerozpustný
  • Reakce na oheň: B – S1, d0
  • Třída hořlavosti B pro měkké i tvrdé dřevo: 200 g/m² v mokrém stavu
  • Index šíření plamene Is 21, vydatnost 200 g/m² v mokrém stavu
  • Zvýšení požární odolnosti o 16 min, vydatnost 440 g/m² v mokrém stavu 

info:    www.izostav.cz

firma J.Milý je proškolená a je  vlastníkem  osvědčení o aplikaci protipožárních nátěrů Flamgard a Plamostop

Copyright © 2013. All Rights Reserved.